Servicii de Medicina Muncii. 15 ani experiență.

Address:

Șoseaua Pipera, nr. 55 - 61, București

Focus Medical Grup

Examen medical la angajare conform H.G. 355/2007 privind supravegherea stării de sănătate a salariaţilor. Control medical periodic corespunzător fiecărui loc de muncă cu efectuarea investigaţiilor obligatorii. Examen medical de adaptare. Examen medical la reluarea activităţii. Întocmirea dosarului medical pentru fiecare angajat şi păstrarea dosarelor medicale şi a fiselor de expunere la riscuri profesionale. Interpretarea examenelor de specialitate necesare în funcţie de determinanţii profesionali specifici locului de muncă (audiometrii, visioteste, spirometrii, examene radiologice, examene de laborator şi alte examene de specialitate). Eliberarea fișei de aptitudine. Întocmirea documentaţiei pentru concediile de risc maternal. Consultaţii spontane de medicină muncii. Păstrarea şi actualizarea dosarelor de medicină muncii. Semnalarea cazului de boala profesională şi dispensarizarea acestuia după confirmare. Asistenta medicală la locul de muncă.
Consultanță în relaţia cu organele de control. Întocmirea raportului anual de evaluare a stării de sănătate a angajaţilor. Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitatea şi sănătate la locul de muncă, consiliere pe legislaţie legată de medicină muncii. Recomandări privitoare la amenajarea ergonomică a locului de muncă. Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi locului de muncă la caracteristicile psiho-fiziologice ale angajaţilor.
Participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale. Comunicarea existenţei riscului de îmbolnăvire profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii. Recomandări privind reducerea zgomotului profesional şi profilaxia bolilor profesionale : hipoacuzie, surditate. Reducerea incidentei accidentelor de muncă, menţinerea productivităţii angajaţilor, reducerea absenteismului medical, reducerea costurilor rezultate din accidente de muncă. Participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale. Îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boala profesională, boala legată de profesie sau după afecţiuni cronice.
Examen clinic – medicina muncii. Examen oftalmologic. Examen ORL. Examen neurologic. Examen psihologic. Examen radiografie pulmonara standard. Centrul nostru dispune de medic primar de medicina muncii acreditat pentru supravegherea medicala a personalului expus la radiatii ionizante.
Organizarea de cursuri medicale pentru personalul medical si non-medical avand ca obiectiv promovarea tehnicilor de prim ajutor cu scopul prevenirii si monitorizarii accidentelor prin instructie permanenta in tehnicile de prim ajutor, introducerea protocoalelor internationale utilizate in medicina de urgenta, instruirea personalului medical in utilizarea diferitelor echipamente medicale.
electrocardiograma (EKG) cu electrocardiograf CARDIOLINE DELTA PLUS probe functionale respiratorii (PFR) cu spirometru SPL 50 audiometrie cu audiometru MAICO VISIOTEST / Acuitate vizuala. Simt cromatic cu visiotest ESSILOR
Acid delta – aminolevulinic Acetona in urina Acid hipuric Acid mandelic Acid tricloracetic Cadmiu Carboxihemoglobina Colinesteraza Coproporfirine Fenoli liberi si conjugati Fluor Mercur Methemoglobina Plumb Porfobilinogen Reactia Fujivara Sulfat index Tiocianati Uroporfirine Metiletilcetona Mangan Alcool metilic Ortocrezol Acid oxalic Tricloretanol Tioeteri Hidrazin Crom

10% reducere pentru grupuri de peste 5 persoane

Programare