Servicii de Medicina Muncii. 15 ani experiență.

Address:

Șoseaua Pipera, nr. 55 - 61, București

Participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale.

Comunicarea existenţei riscului de îmbolnăvire profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii.

Recomandări privind reducerea zgomotului profesional şi profilaxia bolilor profesionale : hipoacuzie, surditate.

Reducerea incidentei accidentelor de muncă, menţinerea productivităţii angajaţilor, reducerea absenteismului medical, reducerea costurilor rezultate din accidente de muncă.

Participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale.

Îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boala profesională, boala legată de profesie sau după afecţiuni cronice.

 

Focus Medical Grup

Profesioniști
Medical advisor – medic dedicat companiei dvs.
Personalizat
Abordare personalizata și aparatură medicală de ultimă generație.
Normativ
Consilierea angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă în cadrul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (în conformitate cu H.G.355/2007).