Servicii de Medicina Muncii. 15 ani experiență.

Address:

Șoseaua Pipera, nr. 55 - 61, București

Examen medical la angajare conform H.G. 355/2007 privind supravegherea stării de sănătate a salariaţilor.

Control medical periodic corespunzător fiecărui loc de muncă cu efectuarea investigaţiilor obligatorii.

Examen medical de adaptare.

Examen medical la reluarea activităţii.

Întocmirea dosarului medical pentru fiecare angajat şi păstrarea dosarelor medicale şi a fiselor de expunere la riscuri profesionale.

Interpretarea examenelor de specialitate necesare în funcţie de determinanţii profesionali specifici locului de muncă (audiometrii, visioteste, spirometrii, examene radiologice, examene de laborator şi alte examene de specialitate).
Eliberarea fișei de aptitudine.

Întocmirea documentaţiei pentru concediile de risc maternal.
Consultaţii spontane de medicină muncii.
Păstrarea şi actualizarea dosarelor de medicină muncii.

Semnalarea cazului de boala profesională şi dispensarizarea acestuia după confirmare.
Asistenta medicală la locul de muncă.

Focus Medical Grup

Medical advisor – medic dedicat companiei dvs.

Programe de profilaxie desfasurate la sediul companiei.

Analize de laborator in centre specializate. Aparatura medicala de ultima generatie.

10% reducere pentru grupuri de peste 5 persoane.